ESC alene er fremover ikke nok - nu skal
en ny ESC-test bestås før der gives fem stjerner og før EU godkender bilen


  Sikkerbil.dk - bag om stjernerne - på dansk - klik på FLAGET for at gå tilbage til forsiden


Foto: Thatcham
Bilerne forsynes med en kompliceret styremaskine, der styrer på samme måde HVER gang. Først helt i bund til den ene side, så 500 millisekunders pause, og så rattet i bund til den modsatte side. Føreren rører kun pedaler og gearsrtang


Foto: Thatcham
De voldsomme styrebevægelser kan medføre væltning, så i de tilfælde, hvor teknikerne har den mindste mistanke om muligheden, forsynes testbilen med udriggere. Den lille Mercedes A-klasse væltede faktisk under en dobbelt undvigemanøvre i Sverige i 1997

klik HER for at komme til Euro NCAPs side, hvor videoer af alle de hidtil testede biler er samlet. Herunder viser vi et udsnit af bilerne, 28 i alt. ESC-testen vil fremover være en fast bestanddel af Euro NCAP testen.
Hver bil gennemkører testen op til 60 gange.

Tests, hvor resultatet kan afhænge af førerens evner bag rattet, er ikke pålidelige nok til Euro NCAPs vurderinger. For at kunne byde testbilerne præcis samme konditioner, bliver ESC-testen derfor udført helt automatisk. Der er dog en person i bilen, men vedkommende har ikke hænderne på rattet, kun på gearstangen og fødderne på pedalerne. Et sindrigt system fortager styrebevægelserne lynhurtigt og ens hver gang. En gang med ESC koblet til og så, hvor muligheden foreligger, med ESC koblet fra.
På testvideoerne ser man rattet snurre med utrolig fart, først den ene vej og så den anden vej med et halvt sekunds tøven mellem udslagene. Bilen kastes fra side til side, alt efter hvor effektiv bilens antiskrid-system fungerer. Testen foregår på tør vej og karakteren er BESTÅET eller IKKE-BESTÅET.

Samtlige Euro NCAP-testede biler siden januar 2009 har nu fået foretaget ESC-testen og hidtil er ingen dumpet i testen.
Det ville så have kostet en eventuel femte stjerne, dog sådan forstået, at bilen fortsat måtte bruge det oprindelige 2009 Euro NCAP logo, men et nyt 2011 logo med kun fire stjerner ville blive udfærdiget.
Testen kan foretages på en håndfuld Europæiske testanlæg, der er certificeret til formålet. Den første testrække er foretager af Euro NCAP-medlemmet, forsikringsselskabet Thatcham i England - de samme, der foretager piskesmældtesten.
 Proceduren udføres efter et amerikansk regulativ, ESC GTR8 (Global Technical Regulation nummer 8), som også gælder i Europa, og benævnes på engelsk
"sine-to-dwell". En betegnelse, der henviser til en sinuskurve og en tøven mellem ratudslagene. På dansk ligner det nok mest den kendte "dobbelt-undvige-manøvre".
De forskellige medlemslande har svært ved at oversætte og bruger mest den engelske betegnelse.
Det globale direktiv forudsætter  systemspecifikation, beskrivelse af komponenter og funktioner, vurdering af on/off kontakten, advarselslys for off-stillingen på instrumentpanelet og så den dynamiske test.
Thatcham gør det klart, at de udelukkende har testet ESC-funktionen til researchbrug og altså ikke vurderer systemerne på alle punkter i relation til den kommende lovgivning.

Væltningstest
Reelt er der tale om en væltningstest, som Thatcham har udført som  en forløber for nye amerikanske krav (FMWSS 126) om ESC på alle biler fra og med 2012. USA, offroadernes hjemland, har gennem årene været plaget af væltningsulykker og har for nogle år siden indført tekniske krav til denne type biler. Men kun baseret på tekniske målangivelser omkring stabilitet, på samme måde som når man konstruerer skibe., hvor det også gælder om at have et lavt balancepunkt.
Med fremkomsten af ESC viste det sig, at man her har et effektivt middel mod væltning. ESC tillader simpelthen ikke bevægelser, der kan medføre udskridning, men griber i tide ind og stabiliserer bilen ved at lukke ned for gassen og afbremse de enkelte hjul, der kan skabe en modsat rettet skævbremsning, så bilen holder næsen i den af føren tænkte retning.
ESC som middel mod væltning fik sin debut i 1997 da Mercedes nye, lille A-klasse væltede i undvigemanøvren under en svensk testkørsel. Årsagen var naturligvis dårlig stabilitet, men man løste delvis problemet ved at give bilen andre fordæk med mindre friktion så bilen kunne skride over forhjulene i stedet for ligesom at ramme en kantsten og dermed vælte.
Løsningen var naturligvis ikke holdbar i længden, men Mercedes slap for måske at måtte skrotte modellen, ved at montere ESP-systemet (det der i dag officielt hedder ESC), som de i øvrigt selv var opfinder af sammen med Bosch.
Det er ikke kun USA, der fremover kræver ESC som standardudstyr på bilerne. I Europa træder et lignende krav i kraft allerede i november 2011, gældende for alle nykonstruktioner og for alle nye biler, der indregistreres fra og med november 2014.

ESC-frakobling tilladt, men ikke tilrådeligt

ESC-testen foretages med såvel tilkoblet som frakoblet ESC-funktion.
Ligesom man i mange år kunne frakoble bilernes ABS-funktion, er det nemlig endnu tilladt. Begrundelsen er, at det i visse tilfælde kan være umuligt at komme videre, hvis motoren pr. automatik ikke vil trække, hvis der opstår hjulspin. F. eks. i høj sne.
Lovens krav er, at ESC altid skal være tilkoblet ved start af motoren. Man må altså ikke risikere at overtage en bil, hvor den tidligere chauffør havde slået ESC fra.
Selv om alle biler hidtil har bestået ESC-testen er der alligevel nogle, der har fået en mindre påtale. F. eks. Subaru Impreza, der har frakoblingsknappen placeret tæt ved førerens højre knæ, hvilket kan føre til utilsigtet frakobling.
Subaru bruger ydermere et system, hvor et tryk på knappen frakobler både antiskridfunktionen og traktionsfunktionen. Vil man på Subaru nøjes med at frakoble traktionsfunktionen, skal man holde ESC-knappen inde et stykke tid, oplyser Thatcham.
Det er modsat enhver fornuft.
Citroën og Peugeot kobler også ESC fra ved tryk på off-knappen, men systemet slår automatisk til ved hastigheder over 30 km/t.
Ford er helt holdt op med at montere en knap til ESC-frakobling.
Thatcham gør opmærksom på, at en bil som Alfa Romeo MiTo har et system kaldet DNA (Dynamic, Normal and All Weather driving modes).
Systemet justerer gasgivningen og selve ESC-systemet (hos Alfa kaldt VDC - Vehicle Dynamic Control). I Dynamic Mode, bestod bilen faktisk ikke ESC-testen, så som fører af MiTo skal man være opmærksom på  hvordan systemet fungerer, så man er sikker på at ESC altid er tilkoblet.
Et punkt som Thatcham finder interessant at sætte under lup, er de forskellige bilmærkers ESC´s måde at reagere på. Testkørerne har rapporteret, hvad vi også selv har noteret, at der er forskel på, hvornår de enkelte systemer griber ind og hvor håndfast. Sportslige biler vil føles irriterende, hvis ESC umuliggør sportslig kørsel, mens VW Golf rapporteres at gribe tidligt ind, hvilket selvfølgelig er godt for sikkerheden for almindelige bilister uden racerblod i årerne.
For os er det nyt, at man i frakoblingsøjemed skelner mellem systemer, der adskiller ESC (antiskrid) og den gammelkendte traktionskontrol.
Så nogen gavn har den nye ESC-test, da gjort selv om den kan synes overflødig, når alle biler består, men når en bestået ESC-test fremover også bliver et EU godkendelseskrav, er der ingen vej udenom.

Leif Nielsen
 

ESC-testen, teknisk set - kort fortalt

Definitioner: (simplificeret):
ESC defineres som et system, der med individuelt bremseindgreb på de enkelte hjul kan skabe modsat rettede kræfter, der sikrer, at bilen styrer den retning, som føreren har bestemt og som både griber ind ved overstyring og understyring. (se forklaringen i spalten til højre).

Testkonditionerne:
Testbanen:
Testen skal udføres på en jævn, ren og tør vejbane med fast belægning uden ujævnheder og buler.
Banen skal være helt vandret plus/minus 1%. mY skal være 0,9 og dækkene skal være specificeret til formålet.
Vejret skal under testen være tørt med temperaturer mellem plus 7 og 35 grader Celcius. Vindstyrken må ikke overstige 5 m/s eller 10 m/s afhængig af den aktuelle bil.

ESC-systemet:
Kan ESC frakobles testes bilen med normalindstillingen. Har bilen en manuel betjent kontakt eller en USB-nøgle, der kan gemme ESC-indstillingerne, testes bilen i den mest krævende indstilling.

Dæk: Dækkene skal være pumpet op til fabrikantens anbefalinger for kolde dæk. Trykket vælges iefter den laveste belastning. Der må monteres slanger i dækkene. Dækkene skal være tilkørte.

Udriggere (støttehjul) må anvendes, hvis der skønnes fare for væltning.

Belæsningen : 90% fyldt brændstoftank samt 168 kg i kabinen (førerens vægt og teknisk udstyr bestående af automatisk styremaskine, dataudstyr og batterier til at drive styremaskinen).

Testprocedure: 10 opbremsninger foretages fra ca. 56 km/t med en gennemsnitlig decelleration på 0,5 g.
Umiddelbart herefter foretages tre stop fra 72 km/t med en højere decelleration.

Resultat: Testen indeholder et kriterie for den måde, ESC-systemet reagerer på samt en vurdering af bilens stabilitet. Response-testen bruges til at afgøre, om bilen  reagerer fornuftigt på den ønskede retning. Stabilitetskriteriet kræver, at bilen ikke skrider ud eller snurrer rundt og der er forskellige krav til biler på eller under 3.500 kg og for biler over denne vægt.

Strenge regler for logo

Bilfabrikkerne må kun anvende Euro NCAPs stjernelogo i markedsføringen med årstallet for testen anført. Fabrikkerne kan bede om at få ældre tests siden 2007 rekalkuleret efter det nye system. Rekalkuleringen kræver ikke nødvendigvis nogen ny crashtest, med mindre, der er sket ændringer med bilen og dens sikkerhedsudstyr.

Uden ESC ikke fem stjerner
Fabrikkerne kan gøre alle de krumspring, de vil, men uden ESC, det elektroniske stabilitetssystem som standard på nu 95% af en almindelig personbils modelvarianter, samt muligt udstyr på de resterende 5%, kan en bil ikke få fem stjerner.
I 2009 var kravet 85%, i 2010 90%, i 2011 og i 2012 100%.
I protokollen for de tunge biler over 2.500 kg er kravene mindre restriktive. Først i 2015 kræves 100% ESC, men til det tidspunkt er EU's krav omkring ESC-installation  formentlig allerede slået igennem, da det jo kun er nye biler, der testes af Euro NCAP.
Nyt er, som det ses på denne side, at bilerne nu skal have et af Euro NCAP  godkendt ESC-system.

Det totale vægtede gennemsnit ..
....
kan i princippet   kun bruges til sammen-ligning mellem biler i samme stjernekategori. Man kan altså ikke sammenligne en tung bils karakter med en let bils.
Det kan være svært at forstå, at fem stjerner ikke har samme værdi i alle bilklasser,  men sådan er det altså ...

Overstyring:
Bilen drejer skarpere end ventet i relkation til styreudslaget.

Understyring:
Bilen drejer ikke nok i forhold til styreudslaget og trækker mere udad i svinget end tilsigtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..tilbage til forsiden

www. sikkerbil.dk © 2010 • Mail:info@sikkerbil.dk